Analiza Stylu Myślenia i Działania FRIS®


Jeśli chcesz zrozumieć siebie i innych i poprawić komunikację w firmie.

Jeśli chcesz budować kulturę organizacji opartą o różnorodność i empatię.
Jeśli chcesz odkryć potencjał zawodowy i podnieść efektywność własną i zespołu.

Zamów i wypełnij kwestionariusz FRIS®
Umów się na sesję informacji zwrotnej lub zaplanuj warsztat dla zespołu.

Dla kogo: właściciele, sukcesorzy, liderzy, zespoły.

Co to jest FRIS®

FRIS® to akronim czterech perspektyw poznawczych tj. Fakty, Relacje, Idee, Struktury. Jest narzędziem analizującym styl myślenia czyli siłę umysłu oraz styl działania czyli skuteczność i wynikający z nich potencjał. Kwestionariusz zawiera 76 pytań i część samooceny.

Co to jest styl myślenia i działania w badaniu FRIS®

Styl myślenia to nasza naturalna reakcja, szczególnie w nowej sytuacji, kiedy nie mamy wypracowanych metod, które podpowiada doświadczenie - jest to siła naszego umysłu. Według Psychologii Poznawczej, styl myślenia (styl poznawczy) kształtuje się w wieku przedszkolnym czyli do ok. 6 roku życia i jest niezmienny. Styl działania, to nasza skuteczność, którą można rozwijać - kształtuje się przez szeroko pojęte doświadczenia tj. zmiany zawodowe, życiowe, szkolenia, warsztaty, coaching itp.

Znając styl myślenia i działania własny, czy też członków zespołu, pracuje się nie tylko nad relacjami i efektywnością. Dostaje się narzędzia do budowania kultury organizacji opartej o różnorodność, co wspiera zarówno jakość komunikacji, efektywność zarządzania projektami jak i maksymalizuje wykorzystanie potencjału zespołów.


Zapraszam do współpracy!