Analiza Strategii Myślenia i Motywacji MindSonar®


Jeśli chcesz być bardziej efektywny w określonej sytuacji.

Jeśli chcesz dokonać analizy strategii działania i podnieść skuteczność.
Jeśli chcesz zrozumieć, Cię motywuje a co oddala od realizacji określonego celu.

Zamów i wypełnij kwestionariusz MindSonar®
Umów się na sesję informacji zwrotnej lub zaplanuj warsztat dla zespołu.  

Dla kogo: właściciele, sukcesorzy, liderzy, zespoły.

Co to jest MindSonar®

MindSonar® to inaczej Sonar Umysłu, jest narzędziem analizującym w jaki sposób działasz i jaka motywacja za tym stoi. Kwestionariusz wypełnia się w odniesieniu do konkretnej sytuacji i kryteriów działania, które określa Klient.

Co to jest strategia myślenia i motywacje w badaniu MindSonar®


W zależności od sytuacji podejmujemy różne strategie działania. Stoją za tym wewnętrzne przekonania i doświadczenia stanowiące filtr postrzegania rzeczywistości. W NLP określa się to mianem metaprogramów (inaczej strategie mentalne, scenariusze myślenia, strategie myślenia, style zachowań). Analiza obrazuje natężenie każdego z badanych obszarów (np. proaktywność vs. reaktywność, ogół vs. szczegół, procedury vs. opcje itd.), na podstawie czego planuje się działania zwiększające efektywność własną i zespołu.

Całość wzbogacona jest o badanie motywacji działania wg koncepcji poziomów wartości Clare W. Graves`a mówiącej o zachowaniach i przekonaniach jakimi kierują się ludzie. Dotyczą one takich obszarów jak: przetrwanie, bezpieczeństwo, władza (rozumiana jako siła, moc), porządek, rywalizacja, wspólnotowość, niezależność, integracja (np. na ostatnim poziomie funkcjonują Turkusowe Organizacje). Koncepcja Graves`a bada w jakim kierunku podążają jednostki, organizacje a nawet całe społeczeństwa.


Zapraszam do współpracy!