Po co firmie Kodeks Dobrych Praktyk?

Po co firmie Kodeks Dobrych Praktyk?

Kodeks Dobrych Praktyk nie tylko dla firm rodzinnych...

Wypracowanie karty pn. Kodeks Dobrych Praktyk służy, podobnie jak Konstytucja Rodziny Biznesowej, zbudowaniu nadrzędnego drogowskazu – tym razem dla wszystkich pracowników. Zawiera, oprócz misji i wizji, zbiór celów, wartości i zasad dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa od procesów przez wymianę doświadczeń po relacje włącznie. To dobry powód, aby zacząć rozmawiać o potrzebach wszystkich pracowników. Warto, by dobre praktyki nie były tylko i wyłącznie wytycznymi zarządzających – zaproszenie liderów i zespołów do wypracowania takiej karty może przyczynić się do większego zaangażowania, budowania relacji i współodpowiedzialności za poczynione ustalenia.

Projektowanie przyszłości w Kodeksie Dobrych Praktyk...

Tak samo jak w życiu prywatnym tak i w zawodowym świadomość gdzie jesteś i dokąd zmierzasz pracuje na poczucie sensu. Dlatego zaprasza się firmy do refleksji nad tym gdzie jesteśmy a gdzie chcemy być i jacy chcemy być. Zanim liderzy i zespoły zaczną pracować nad projektem przyszłości i dobrych praktyk w biznesie, w pierwszej kolejności dobrze, by każdy zaczął od siebie i zadał sobie pytania w obszarach takich jak np.:

  • Cele: W jakim kierunku zmierzam?
  • Wartości: Jakie wartości mnie wspierają?
  • Potrzeby: Co sprawia, że tu jestem?
  • Relacje: W jakiej relacji jestem ze sobą a w jakiej z ludźmi?
  • Mocne strony: Co jest moją siłą?
  • Wyzwania: Co jest dla mnie wyzwaniem?
  • Spójność: Na ile to, co robię jest w zgodzie ze mną?
  • Sens: Jaki czuję sens w tym, co robię?

Jak często zadajemy sobie takie pytania? Odpowiedź na nie może być wstępem do samorealizacji, budowania świadomości i spójności w firmie, pracy z sensem i sercem w biznesie…

Zwiększ efektywność zaczynając od siebie…

Jeśli liderzy, zarządzający czy też właściciele firm chcą zwiększyć efektywność swojego biznesu, odpowiedź na pytania z powyższych obszarów jest dobrym startem do zmiany na lepsze, by zaczynając od siebie podawać dalej, zapraszając jednocześnie zespoły do współtworzenia firmy.

Sięgnij głębiej…

Jeśli chcesz sięgnąć głębiej, następny tekst będzie zaproszeniem do odkrycia jakie jest Twoje Serce w Biznesie. Odpowiedź na pytanie o Sens to dobry wstęp do tej podróży…

 

 Serdeczności moc :-)

podpis-coachpng