Po co firmie rodzinnej Konstytucja?

Po co firmie rodzinnej Konstytucja?

Konstytucja Rodziny Biznesowej to akt woli...
To dokument nadrzędny nad wszelkimi dokumentami, zawierający wytyczne do ich tworzenia, zgodne z wolą zainteresowanych. Nawet jeśli istnieją szablony bądź wzory tego dokumentu warto pamiętać, że Konstytucję Rodziny Biznesowej, czy też Konstytucję Firmy Rodzinnej, tworzą właściciele i sukcesorzy firmy rodzinnej, określając m.in. obszary misji i wizji, wartości firmy, rozważając tradycyjny bądź otwarty model struktury, dotykając sfery wzajemnej relacji jak i szeroko pojętego kapitału rodziny i pracowników, środowiska jak i finansów po wypracowanie dedykowanego modelu zarządzania i sukcesji.

Konstytucja Rodziny Biznesowej to międzypokoleniowy drogowskaz... 
Jest wyznacznikiem zarządzania firmą rodzinną dziś, jutro i w dalekiej przyszłości. Właściciele i sukcesorzy opracowują własne założenia do Konstytucji z poszanowaniem wzajemnych potrzeb, zasobów i dorobku rodziny. 

Zanim członkowie rodziny udadzą się do firmy audytorsko-doradczej czy też kancelarii notarialnej, specjalizującej się w formalno-prawnym przeprowadzaniu procesu sukcesji,  istotne jest by wcześniej sami ze sobą byli zgodni jak chcą ten biznes prowadzić i rozwijać nie tylko obecnie, ale i w przyszłości, przekazując swój dorobek przyszłym pokoleniom. 

Spojrzenie z innej perspektywy...
Nie bez znaczenia jest wsparcie osoby z zewnątrz - spoza firmy, rodziny np. trenera, coacha, facylitatora, by:
  • Członkowie rodziny wypracowali wizję, misję i wartości rodziny biznesowej oraz model potrzeb i wzajemnego wsparcia w procesie zmian;
  • Nestorzy mieli wsparcie w procesie, w którym sukcesorzy mogą mieć inny pakiet potrzeb;
  • Sukcesorzy mieli wsparcie w odkrywaniu swojej roli zawodowej opartej o naturalne predyspozycje i marzenia.
Konstytucja Rodziny Biznesowej to równowaga...
Zadbanie nie tylko o twarde ale i o miękkie aspekty przygotowania i realizacji procesu sukcesji wzmacnia rodzinę biznesową w zachowaniu równowagi między obszarem prywatnym i zawodowym, by niezależnie od decyzji biznesowych, wspierała się i odnosiła do siebie z miłością.

A jeśli z miłością do siebie to i z miłością do współpracowników…
Jak wypracować dobre praktyki budowania relacyjnych i efektywnych biznesów, o tym będzie w kolejnym tekście.


 Serdeczności moc :-)

podpis-coachpng