Komunikacja interpersonalna
w oparciu o model FRIS®


Jeśli chcesz odkryć potencjał członków zespołów.
Jeśli chcesz dać narzędzia ułatwiające zrozumienie i źródło zachowania.
Jeśli chcesz zbudować nową jakość komunikacji i budowania relacji.

Ten warsztat jest dla Twojego zespołu.

Dla kogo: właściciele i sukcesorzy, liderzy i ich zespoły.

Przykładowy plan działania:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb, opracowanie i wdrożenie projektu.
  • Sesje grupowe: 3 dni sesji po 6 godzin.
  • Podsumowanie projektu: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

  • Analiza stylu myślenia i działania oraz potencjału wg metody FRIS®
  • Poznanie technik komunikacji interpersonalnej
  • Doświadczenie asertywności w relacjach

Kwestionariusz FRIS® w programie projektu - opcja. Więcej o FRIS®Zapraszam do współpracy!