Model Serce w Biznesie™


Model Serce w Biznesie inaczej Model Serca w Biznesie służy do analizy życia zawodowego.

To autorskie narzędzie dzięki któremu możesz odkryć i zbudować spójność zawodową jak i poczucie, że to co robisz, ma sens. 

Model Serce w Biznesie ™ to też zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, dotarcia do źródła swojego zaangażowania w biznes biorąc pod uwagę następujące napędy do działania: Sens, Energia, Relacja, Cel, Emocja.

Autorką modelu jest Małgorzata Omilian - coach PCC ICF, partner & coach biznesowy, coach myślenia sercem - która połączyła swoją praktykę zarządzania sprzedażą oraz praktykę partnera, coacha i trenera biznesu z podejściem z poziomu potrzeby i głosu serca. Wszystko po to, by w relacji ze sobą jak i z innymi zadbać o spójność, satysfakcję i poczucie sensu zarówno w obszarze zawodowym jak i osobistym.


ModelSercewBiznesiepng

Praca z modelem Serce w Biznesie:

 • Po pierwsze zatrzymaj się i posłuchaj głosu swojego serca... 
 • Serce to akronim od słów Sens, Energia, Relacja, Cel, Emocja - przyjętych w modelu jako napędy budujące nasze zaangażowanie i spójność zawodową, co przekłada się na efektywność i radość z tego, co robimy.
 • Każdy z napędów został opisany trzema obszarami - perspektywami wglądu, których zadaniem jest wzmocnienie odpowiedzi na pytania:
  • Jaki jest Sens: Po co to robisz?
  • Jaką wkładasz Energię: Jak się angażujesz?
  • Jaką budujesz Relację: Co dostajesz w zamian?
  • Jaki Cel chcesz osiągnąć: Co Cię wzywa?
  • Jaka Emocja Ci towarzyszy: Co teraz czujesz?
 • W pracy indywidualnej lub grupowej sam definiujesz perspektywy wglądu i określasz jak jest a jak chcesz, żeby było. Jeśli pełnisz wiele ról zawodowych, możesz porównać jak się ma Twoje Serce w Biznesie™ w różnych kontekstach.To dobry wstęp do planowania ścieżki zawodowej w oparciu o potencjał, poczucie sensu i spełnienia zawodowego.
 • W pracy zespołowej najpierw sam definiujesz perspektywy wglądu i określasz jak jest a jak chcesz, żeby było a następnie cały zespół buduje swoją Mapę Serca w Biznesie™ omawiając stan na dziś i planując swoją drogę podnoszenia efektywności i spójności zawodowej w oparciu o potrzeby indywidualne i zespołu. To dobry wstęp do opracowania Karty Zespołu, Dobrych Praktyk, Modelu Przywództwa, Modelu Relacji z Klientami itp. 

Dla kogo:

 • Osoby wypalone zawodowo, poszukujące swojej drogi zawodowej.
 • Osoby ciekawe odkrywania siebie, zainteresowane tematyką rozwoju zawodowego.
 • Liderzy zainteresowani budowaniem spójności własnej jak i efektywności zespołowej.

Jak pracujemy:


Zapraszam do współpracy!