Autorka Idei Serce w Biznesie™
twardo w sprawie :: miękko do ludzi :: w zgodzie ze sobą


Małgorzata Omilian

Partner, Coach & Trener Biznesowy * Trener FRIS® * Konsultant MindSonar® * Professional Certified Coach (PCC ICF)
Coach Zespołowy i Grupowy * Praktyk Zarządzania Sprzedażą * Autorka Programów Online w Akademii Ars Futura


Od ponad 20 lat jestem partnerem w relacjach biznesowych! Wzrastałam w korporacji medialnej w strukturach sprzedaży.

Miałam przyjemność zarządzać wielomilionowymi projektami, budować i prowadzić struktury sprzedaży regionalnej w tym dedykowanej sieciom handlowym.

Mam przyjemność wspierać firmy, w tym biznesy rodzinne, liderów i ich zespoły w podnoszeniu efektywności w oparciu o zaufanie, wartości, relacje i wzajemne potrzeby. 

Towarzyszę też ludziom w odkrywaniu siebie na drodze do szczęścia i spełnienia w życiu zawodowym i osobistym.

Stworzyłam firmę ARS FUTURA, by wspierać ludzi w relacjach biznesowych i osobistych. Podążając za ideą Serce w biznesie i życiu promuję postawę "twardo w sprawie, miękko do ludzi, w zgodzie ze sobą". Realizuję programy online w ramach Akademii Ars Futura.


Czym się zajmuję?

Towarzyszę w projektach sukcesji, kształtowania liderów i budowania skutecznych zespołów w oparciu o wartości i potencjał.

Pomagam w tworzeniu modelu efektywnej komunikacji w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk czy też budowanie relacji z szacunkiem do siebie i innych.

Wspieram ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym w oparciu o ich naturalny potencjał, pasję i marzenia.

Interesuję się nowoczesnymi narzędziami wspierającymi rozwój człowieka - bez oceniania i etykietowania.

Jetem Członkiem ICF (International Coach Federation), wsierałam tez tę organizację jako Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu ICF Polska w kadencji 2019-2021. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym tej organizacji.


Zapraszam do współpracy!