Efektywny Zespół


Jeśli prowadzicie firmę i chcecie, by pracownicy dbali o firmę jak o własne dobro.
Jeśli chcecie zwiększyć efektywność i odpowiedzialność zespołów.
Jeśli marzy Wam się odpoczynek i chcecie wzmocnić liderów w zarządzaniu procesami tak by podnieść efektywność przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności i zmniejszeniu kontroli.

Ten program jest dla Was.

Dla kogo: liderzy i zespoły.

Czas trwania programu: 9 miesięcy.

Metody pracy indywidualnej i grupowej: coaching, mentoring, warsztaty, analizy.

Program jest projektowany w oparciu o specyfikę biznesu czy też firmy rodzinnej.

Przykładowy program:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb, opracowanie i kontraktowanie projektu.
  • Sesje indywidualne dla lidera: 8 sesji indywidualnych po 3 godziny.
  • Sesje zespołowe: 6 sesji po 6 godzin.
  • Sesja podsumowująca: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

1. Kim jesteśmy?
Bazowanie na tradycji, pasji i celach w firmie rodzinnej.

2. Jakie mamy zasoby?
Uznanie historii, kapitału i drogi zespołu (wartości, rodzinny, społeczny, potencjału).

3. Czego potrzebujemy?
Diagnoza funkcjonowania i badanie potrzeb zespołu (ludzie, relacje, przywództwo, wartości).

4. Nasz Kodeks Dobrych Praktyk!
Zbudowanie Karty Zespołu (porządek emocjonalny, społeczny i biznesowy).


Zapraszam do współpracy!