Konstytucja Rodziny Biznesowej


Jeśli włożyliście w firmę serce, budowaliście ją przez lata i chcecie nadal ją rozwijać wdrażając sukcesorów.
Jeśli nie wiecie, co dalej, kto przejmie stery
, czy i w jakim obszarze angażować w zarządzanie osoby spoza rodziny.
Jeśli jesteście zmęczeni emocjonalnymi rozmowami przy stole rodzinnym o wyzwaniach i planach Waszej firmy.

Ten program jest dla Was.

Dla kogo: właściciele, sukcesorzy.

Czas trwania programu: 9-12 miesięcy.

Metody pracy indywidualnej i grupowej: coaching, mentoring, warsztaty, analizy.

Program jest projektowany w oparciu o specyfikę biznesu, czy też firmy rodzinnej.

Celem programu jest przygotowanie obecnych i przyszłych liderów do wzmacniania i rozwijania firmy w myśl idei twórców marki / przedsiębiorstwa.

W firmach rodzinnych program przygotowuje uczestników do zgodnego, formalno-prawnego przejścia procesu sukcesji, finalizowanego przez kancelarię prawną czy też firmę audytorsko-doradczą.

Co daje Konstytucja Biznesowa?

Konstytucja Biznesowa to dokument nadrzędny nad wszelkimi dokumentami, zawierający wytyczne do ich tworzenia, zgodne z wolą zainteresowanych. 
Jest też wyznacznikiem zarządzania firmą
nie tylko dziś ale i w przyszłości, z uwzględnieniem wizji i misji, kultury i wartości firmy po model zarządzania i opcje finansowania włącznie. Wzmacnia pracowników firmy czy też rodzinę biznesową w zachowaniu równowagi między obszarem prywatnym i zawodowym, by niezależnie od decyzji biznesowych, wspierała się i odnosiła do siebie z wdzięcznością.

Przykładowy program:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb i kontraktowanie projektu.
  • Sesje indywidualne z właścicielami: 14 sesji po 3 godziny.
  • Sesje grupowe właściciele i liderzy / sukcesorzy: 12 sesji po 6 godzin.
  • Sesja podsumowująca: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

1. Kim jesteśmy?
Bazowanie na tradycji, pasji i celach w firmie / firmie rodzinnej.

2. Dokąd zmierzamy?
Opisanie drogi życia firmy / firmy rodzinnej (cele osobiste i role biznesowe).

3. Jakie mamy zasoby?
Identyfikacja kapitału w firmie / firmie rodzinnej (kapitał wartości, rodzinny, społeczny, finansowy).

4. Czego potrzebujemy?
Analiza struktury i badanie potrzeb w firmie / firmie rodzinnej (ludzie, relacje, przywództwo, wartości).

5. Projekt Konstytucji Rodziny Biznesowej.
Plan rozwoju firmy / firmy rodzinnej (interes firmy a interes pracowników / rodziny, aspiracje i możliwości).
Stworzenie porządku emocjonalnego w firmie / firmie rodzinnej (ład pracowniczy / rodzinny, biznesowy, zarządczy).


Zapraszam do współpracy!