Konstytucja Rodziny Biznesowej


Jeśli włożyliście w firmę serce, budowaliście ją przez lata i chcecie nadal ją rozwijać wdrażając sukcesorów.

Jeśli nie wiecie, co dalej, kto przejmie stery, czy i w jakim obszarze angażować w zarządzanie osoby spoza rodziny.
Jeśli jesteście zmęczeni emocjonalnymi rozmowami przy stole rodzinnym o wyzwaniach i planach Waszej firmy.

Ten program jest dla Was.

Dla kogo: właściciele, sukcesorzy.

Czas trwania programu: 9-12 miesięcy.

Metody pracy indywidualnej i grupowej: coaching, mentoring, warsztaty, analizy.

Program jest projektowany w oparciu o specyfikę firmy rodzinnej.

Celem programu jest przygotowanie członków rodziny biznesowej do zgodnego, formalno-prawnego przejścia procesu sukcesji, finalizowanego przez kancelarię prawną czy też firmę audytorsko-doradczą.

Co daje Konstytucja Rodziny Biznesowej?

Konstytucja Rodziny Biznesowej to dokument nadrzędny nad wszelkimi dokumentami, zawierający wytyczne do ich tworzenia, zgodne z wolą zainteresowanych.
Jest też wyznacznikiem zarządzania firmą rodzinną
nie tylko dziś ale i w przyszłości, z uwzględnieniem wizji i misji, kultury i wartości firmy po model zarządzania i opcje finansowania włącznie. Wzmacnia rodzinę biznesową w zachowaniu równowagi między obszarem prywatnym i zawodowym, by niezależnie od decyzji biznesowych, wspierała się i odnosiła do siebie z miłością.

Przykładowy program:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb i kontraktowanie projektu.
  • Sesje indywidualne z właścicielami: 14 sesji po 3 godziny.
  • Sesje grupowe: 12 sesji po 6 godzin.
  • Sesja podsumowująca: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

1. Kim jesteśmy?
Bazowanie na tradycji, pasji i celach w firmie rodzinnej.

2. Dokąd zmierzamy?
Opisanie drogi życia firmy rodzinnej (cele osobiste i role biznesowe).

3. Jakie mamy zasoby?
Identyfikacja kapitału w firmie rodzinnej (kapitał wartości, rodzinny, społeczny, finansowy).

4. Czego potrzebujemy?
Analiza struktury i badanie potrzeb w firmie rodzinnej (ludzie, relacje, przywództwo, wartości).

5. Projekt Konstytucji Rodziny Biznesowej.
Plan rozwoju firmy rodzinnej (interes firmy a interes rodziny, aspiracje i możliwości).
Stworzenie porządku emocjonalnego w firmie rodzinnej (ład rodzinny, biznesowy, zarządczy).


Zapraszam do współpracy!