Sukces Sukcesora


Jeśli jesteś liderem i chcesz przygotować sukcesorów do nowej roli zawodowej.
Jeśli jesteś sukcesorem i zastanawiasz się w jakiej roli
angażować się w firmę rodzinną.
Jeśli chcesz przygotować się do prowadzenia
biznesu w roli lidera.

Ten program jest dla Ciebie.

Dla kogo: sukcesorzy.

Czas trwania programu: 6-9 miesięcy.

Metody pracy indywidualnej i grupowej: coaching, mentoring, warsztaty, analizy.

Program jest projektowany w oparciu o specyfikę biznesu czy też firmy rodzinnej.

Przykładowy program:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb, projektowanie i kontraktowanie programu.
  • Sesje indywidualne: 6-8 sesji po 3 godziny każda.
  • Sesje grupowe: 4 sesje po 6 godzin - jako opcja, jeśli jest więcej niż jeden sukcesor.
  • Sesje wzmacniające: 3-6 sesji po 6 godzin (on-board coaching, on the job coaching).
  • Sesja podsumowująca: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

1. Kim jestem?
Bazowanie na spójności zawodowej, pasji i celach osobistych a tradycja i kontekst twórców / rodziny biznesowej.

2. Jakie mam zasoby?
Mój potencjał, doświadczenie, predyspozycje zawodowe.

3. Czego potrzebuję?
Diagnoza potrzeb, pragnień, marzeń.

4. Sukces Sukcesora!
Zbudowanie Mapy Sukcesu Życiowego i Biznesowego.


Zapraszam do współpracy!