Projekt i jego Autorka


Projekt Serce w Biznesie™

Serce w Biznesie™ wywodzi się z idei myślenia sercem, bez maski czy też zbroi.

Zaprasza do budowania zaangażowania i satysfakcji w oparciu o wartości, wzajemne potrzeby i poczucie sensu.

Zgodnie z ideą myślenia sercem zapraszamy też do dbania o obszar Serce w Życiu™.


Autorka Projektu Serce w Biznesie™

Małgorzata Omilian - partner, coach i trener biznesu, autorka Modelu Serce w Biznesie™.

Połączyła swoją praktykę zarządzania sprzedażą oraz praktykę partnera, coacha i trenera biznesu z podejściem z poziomu potrzeby serca.

Zapraszam do współpracy!