Projekt i jego Autorka


Projekt Serce w Biznesie™

Serce w Biznesie to projekt dedykowany firmom rodzinnym, w których relacje biznesowe przebiegają na styku z relacjami rodzinnymi.

Serce w Biznesie™ to też idea budowania zaangażowania w oparciu o wartości, potrzeby i poczucie sensu.


Autorka Projektu Serce w Biznesie™

Małgorzata Omilian - partner, coach i trener biznesu, autorka Modelu Serce w Biznesie™.

Połączyła swoją praktykę zarządzania sprzedażą oraz praktykę partnera, coacha i trenera biznesu z podejściem z poziomu potrzeby serca.

Zapraszam do współpracy!