Sukcesor Liderem
w oparciu o model FRIS® i MindSonar®


Jeśli chcesz wzmocnić sukcesorów w ich drodze do bycia liderem.
Jeśli chcesz dać narzędzia budujące postawę lidera opartą o wartości.
Jeśli chcesz zbudować nową jakość komunikacji, budowania relacji i przywództwa.

Ten warsztat jest dla Twoich następców.

Dla kogo: sukcesorzy.

Przykładowy plan działania:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb, opracowanie i wdrożenie projektu.
  • Sesje grupowe: 3 dni sesji po 6 godzin.
  • Podsumowanie projektu: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

  • Styl myślenia i działania oraz potencjał wg FRIS®
  • Postawa i wartości w oparciu o model MindSonar®
  • Mój model zarządzania

Kwestionariusz FRIS® i MindSonar® w programie projektu.

Więcej o FRIS®
Więcej o MindSonar®


Zapraszam do współpracy!