Spójność osobista
w oparciu o model Serce w Życiu™


Jeśli chcesz budować sukces osobisty na gruncie spójności, spełnienia i miłości.
Jeśli chcesz zamienić marazm w poczucie sensu.
Jeśli chcesz zaplanować drogę życiową w oparciu o wewnętrzną MOC i potrzebę serca.

Ten warsztat jest dla Ciebie.

Dla kogo: każdy, kto poszukuje

Przykładowy plan działania:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb, opracowanie i wdrożenie projektu.
  • Sesje grupowe: 6 dni sesji po 6 godzin.
  • Podsumowanie projektu: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

  • Moja rola życiowa w oparciu o Model Serce w Życiu™
  • Potrzeby, wartości, relacje i cele czyli spójność osobista jako klucz do spełnienia.
  • Moja droga życiowa - marzenia, potrzeby, plany.


Zapraszam do współpracy!