Spójność zawodowa
w oparciu o model Serce w Biznesie™


Jeśli chcesz budować sukces zawodowy na gruncie spójności i satysfakcji z tego, co robisz. 
Jeśli chcesz zamienić wypalenie zawodowe na spełnienie.
Jeśli chcesz zaplanować swoją ścieżkę zawodową w oparciu o naturalne predyspozycje i potrzebę serca.

Ten warsztat jest dla Ciebie.

Dla kogo: liderzy, sukcesorzy, wypaleni zawodowo, zapaleni do bycia sobą w biznesie, poszukujący swojej drogi zawodowej.

Przykładowy plan działania:

  • Partnerstwo: badanie potrzeb, opracowanie i wdrożenie projektu.
  • Sesje grupowe: 6 dni sesji po 6 godzin.
  • Podsumowanie projektu: 3 godziny.

Bloki tematyczne:

  • Moja rola zawodowa w oparciu o Model Serce w Biznesie™
  • Potrzeby, wartości, relacje i cele czyli spójność zawodowa jako klucz do sukcesu.
  • Moja droga do sukcesu zawodowego - planowanie działań.


Zapraszam do współpracy!